Bugun...


Savaş SONGUR

facebook-paylas
Kimlik İnşaası ve Klasikleri Okuma
Tarih: 24-10-2017 09:52:00 Güncelleme: 11-11-2019 18:29:00


1- Klasikler hakkında söylenebilecek sözlerin başında önce klasiklerin ne olduğunun tanımıdır. Çünkü klasik kabul edilecek bütün eserlerin temelinde ait olduğu kültürün tüm temel kodları bulunur. Bu kodlara erişebilmenin yolu klasikleri okumaktan geçer. Okumuş ve okumayı sevmiş, okumanın zevkine ve zenginliğine ermişler için, daha yüksek ideallere ulaşabilmenin yolundaki eserlere klasik denilir. Klasik eserler, ait olduğu kültüre ait içinde doğrudan dolaylı birden fazla kodlar bulunduran ve ifade-i meramını doğrudan doğruya söyleyebilme kabiliyetini haiz eserlerdir. Klasik eserler oluşumu aşamasında var olmayanı söyleyebilme kabiliyetine, sonraki aşamalarda ise olanı olduğu gibi saptırmadan, kimseye bağımlı olmayan söylemleri haiz yapıdaki eserlerdir.

2- Klasikleri okumakla ilgili hususlardan bir diğeri ise kişilik ve kimliklerin oluşum dönemlerinde okunmuş olamısı gerekliliğidir. Klasiklerin oluşturucu, geliştirici yönleri mutlak ağır basar. Binanın temel taşlarıdır. Oluşum ve gelişim dönemlerinde ne kadar çok klasik okunmuş olursa olsun mutlaka okunacak bir o kadar daha klasik okumaların dışında kalacağı kesindir. Çünkü temeli ne kadar geniş koyarsanız o kadar daha geniş alana sahip olursunuz.

3- Klasikleri okuma dönemi asla bitmez.  Her ne kadar okumak insanı olgunlaştırırsa da, ilmin ve bilginin tevazuu da insanı o kadar enginlere çektiği için klasikleri okuma eylemi hiç bitmez.

4- Her bir klasiği okuma yeni baştan oluşum ve gelişim sürecine dönmedir. Yani ilk okumadır. İlk gelişimdir.

5- Klasikleri okumak bir her bir eserde temel modeli yeniden kurma, gelecek bilgileri mukayese klavuzları edinme, bilgi varlıklarını sınıflandırma, değerler yelpazesi, akıl paradigmaları kurmaktır.

6- Klasikleri okuma, okunanın gizli ve açık unutkanlığını ordadan kaldıran okumadır. Her yeni vakıalarda, bilgilerde kendiliğinden hatırlanan, kuralları kaideleri bilinlerle dolu okumadır. Dolayısı ile asla unutulmazlar.

7- Klasikleri okuma, okuyanlarla okumayanları, üstün körü okumuşlarla, malumat furuşlarla farkın kendiliğinden otaya konduğu, uzun çabalar gerektirmeden varlığı ortaya koyabilme gücüdür.

8- Klasikleri okuma, ait olduğu kültüre ait kollektif taşıyıcılık ve aktarıcılık vazifesinin yerine getirildiği, maziye ve atiye borcun ödendiği okumadır.

9- Klasikleri okuma, izleri takip edebilme kabilyetidir.

10- Klasikleri okuma izleri takip edebilme kabiliyeti olduğu kadar, iz bırakabilme kabiliyetini yükleyen okumadır.

11- Klasik eserleri okuma, her defasında bize yeni bir şeyler öğretir. Ancak her seferinde bir şeyler öğretmese bile, hep bildiğimiz. (ya da bildiğimizi sandığımız) şeyleri bize sanki ilk defa sunuyormuş gibi etkileyelen okumadır.

12- Klasikleri okumak bir  yeni bir kıvılcımı ateşlemedir. Her bir klasik bir diğer klasiği okumayı şiddetle davet eder. Yani onu okuyanla hem bir öncesine hem de bir sonrasına gönderen okumadır.

13- Klasikleri okuma, kendini ortaya koyan, karşıtını ortaya koyan okumadır. Benzerlerini, taklitlerini, sahteleri tanımlayan, tanımaya yarayan okumadır. Diğer bir tabiri ile tam bir referans okumadır.

14- Klasikleri okuma, ideali, derdi, aşkı, anlamı olan okumadır.

15- Klasikleri okuma, sanatı okuma, zerafeti okuma, letafeti okuma, duyguyu okuma onlarla hem hal olabilme okumasıdır.

16- Klasikleri okuma, güncelin, sanalın, geçiliğin, sığlıktan uzak, kendinden emin, gerçek, kalıcı okumadır.

17- Klasikleri okuma, insanı okuma, varlığı okuma, hakkı okuma, hakikati okuma, gerçeği okumadır. Dünkü insani olanları bu güne, bu günkü insani olanları yarına bırakmadır.

18- Klasikleri okuma, asla değişmez gerçekleri “hakikatleri” araştırma bulma okumasıdır.

19- Klasikleri okuma, okumakla vaktin zevkine erdiren okumadır. Vakti geçirdiği için hayıflandırmayan, vakit aratan, vakit bulan okumadır.

20- Klasikleri okuma, yukarıda yazılı unsurlar nedeniyle söyleyecekleri asla tükenmeyen bir okuma biçimidir.Bu yazı 1073 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI