Bugun...


Savaş SONGUR

facebook-paylas
Eğitim-Öğretimden ne bekliyoruz?
Tarih: 12-12-2019 18:28:00 Güncelleme: 18-12-2019 11:21:00


Arşiv Uzmanı Tarihçi yazar Savaş SONGUR, son yılların çokça tartışma konusu olan eğitim sistemimizi masaya yatırarak, eğitim-öğretimden ne beklediğimizi sorguluyor. Yazar ayrıca, eğitimde geri kalmış ülkelerin özelliklerini belirterek, okuyucunun dikkatini yıllardır yamalı bohçaya çevrilmiş eğitim sistemimize çekiyor.

İşte SONGUR'un“Eğitim-Öğretimden ne bekliyoruz?” başlıklı yazısı:

Eğitim ve öğretimin önemini geçmişte, şimdi ve gelecekte inkar etme imkan ve ihtimali yoktur. Bu nedenle hem kişiler hem de devletler eğitim ve öretime önem verdiğini hep söylemiştir.  

Uzun veya kısa sürsün her faaliyetin neticesinde mutlak bir ürün ortaya çıkar. Gerçekleştirilen bu faaliyetin hasılatı da bu ürünler ile ölçülür. Eğitim ve öğretim tabi olarak insanı ele alır. Üründe eğitim ve öğretim görmüş  bir ferd olarak ortaya çıkar. Eğitim ve öğretim gördüğünüde  icazet / diploma ile de tevsik eder. İşte mes’elenin bam teli de tam burasıdır. Toplumun yüzde bilmem şu kadarı şu seviyede diplomalı denildiğinde nasıl bir toplum inşa edilmiş?

Mutlak surette her devletin eğitim ve öğretim kurumlarını inşa ederken binasından, hocasından, müfredatından, ders alet edevatından, kitabına defterine kadar her bir anlık, bir günlük, bir yıllık, düşünmemek lazım. Eğitim ve öğretim neticesinde inşa edilmiş bir toplum ortaya çıkar. Aşağıda çoğunlukla zihnen, fiilen, fikren geri kalmış  ülkelerde görülen özellikleri görünce başka bir şey söylemek pek de mümkün olmuyor.

***

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime çok önem veriliyor denildiği halde, kendinden, milletinden, dininden, dilinden, tarihinden, örfünden, adetinden, köyünden, akrabasından  kaçıyorsa,  bunların hiç biri ile anılmak istemiyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime çok önem veriliyor denildiği halde, çok TV. İzleniyorsa, okulda, kitapta almadıklarını, alamadıklarını TV.den alıyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime çok önem veriliyor denildiği halde, her seviyedeki eğitim kurumları olmaktan çıkıp, çeşitli ada ve nam altında ticarethaneye dönüşmüşse, 

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime çok önem veriliyor denildiği halde, çok az kitap okunuyorsa, en çok sayı çıkaran dergi üç beş sayıyı geçemiyorsa, en büyük ulusal gazeteler, yabancı ülkelerin mahalli gazeteleri kadar satamıyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretim kalitesine önem veriyoruz denildiği halde, ilk ve orta öğretim mezunlarını bırakın yüksek öğretim mezunları iş bulmak için bilgisine ve diplomasına güvenmek yerine, mutlak surette her hangi bir partinin, partilinin kapısını aşındırıyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitime ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, her hususta önyargı ile hareket ediliyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitime ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, hangi seviyede olursa olsun bilimden bî haber bir meslek diplomalı yığınlar yetişiyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitime ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, kendi dilini anlamakta, konuşmakta, yazmakta sıkıntı çekiyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitime ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, hakiki, gerçek sahih kaynaklardan bir şeyler öğrenmek yerine  artist kliplerinden (klişelerinden), TV.lerdeki üç kuruşluk tartışma programlarından, sabah akşam yayınlanan arkası bitmez tükenmez üçüncü sayfa haberi bile olmayacak programlardan, (afedersiniz) taharet bile almayı bilmeyenlerden tarih, din, dil, toplumsal ahlak öğreniliyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitime ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, insana, inanlara, çevreye, saygıdan bir eser yoksa,

            Eğer bir ülkede eğitme ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, günden güne her şeye duyarsız bir toplum elemanı yetiştiriliyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitime ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, hataen veya kasten her şey iç içe geçirilip, keşme keşlikten beslenilmeye çalışılıyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitime ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, toplumsal adalet yoksa, kanunlar ve hukuk kişiye özel işliyorsa, ve bila istisna herkes bunu biliyor ve kabulleniyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitime ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, isteyenlerin özgüzlükleri sınırsız zannıyla pervasızca davranıyorsa, bir diğer isteyenlerinde özgürlükleri kendine uymadığı için kısıtlama yoluna gidiyorsa, yani özgürlükler pespayeleştiriliyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitime ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, devlet bütün enejisini gelişmeye ilerlemeye sarf etmek yerine, vatandaşını denetlemeye gayret ediyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, ticaret ve kazanç adaleti yoksa, kazanmanın her daim ve her yolla mübah olduğu düşünülüyor ve uygulanıyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, üretim için tabii ve dolaylı vasıtalar geliştirilemiyor / geliştirilmiyor, paradan para kazanmak en kolay en kısa yol olarak tercih ediliyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, bilgi edinme yolları dahi bilinmeyip, iletişim ve ulaşım pahalı ise,

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, cemiyet hayatının her noktasında hala “dostlar alışverişte görsünler” kabilinden davranışlar en geçerli akçe ise,

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, ferdlerdeki, cemiyetteki, devletteki en ufak bir sorunun çözümü için bile sürekli bir “mehdi” bekliniyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime önem veriliyor denilidği halde, cemiyetin her noktasında (özellikle daire-i devlette) ihtişam ve itibar çok para ediyor ve en çok para da satınalma yöntemi ile ihtişam ve itibara yatırıyorsa,  ihtişam ve itibarını toplumun sırtından sağlıyorsa,

             Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime önem verilyor denildiği halde, hangi makam ve mevki olursa olsun her gelen yeni bir düzen kuruyorsa, eski düzenin kurucularını “cizvit papazı” ilan ediyorsa, yaptığı hataları kabul etmek yerine, yerinde fırıl fırıl dönüyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, toplumun kalbur üstü kesimleri (sanal mutlu azınlık) örnek gösteriliyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, gıdadan giyime, bilgiden belgeye, sanayiden teknolojiye her şey ithal ediliyor ve kendine ait olan her şey, her nesne hor ve hakir görülüyorsa,

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, her şeyde, her nesnede ölçü ve ayar şaşmış ise, doğrularla eğrileri ayıracak mikyaslar (ölçüler) kalmamış ise,

            Eğer bir ülkede eğitim ve öğretime önem veriliyor denildiği halde, toplum ve kişiler kolayca manipüle ediliyor, kendilerini başkalarının tarifi üzerinden tanıyor ve tanımlıyorlarsa,

Hazin içre hazindir dir ki o ülkede eğitim ve öğretim yok demektir. 

***

Vakta ki eğitim ve öğretime önem verilmiş olsa idi, diploma ve bilgi bir şekilde telafi edilebilirdi. Nitekim Anadolu’da yüzyıllarca var olan bu gün biz “kültür – irfan” gibi mefhumlarla ifade ettiğimiz vakıa yukarıda birkaç noktasına temas ettiğimiz ahlak ve olgunluktur. Bu ahlak ve olgunluk ferdlerin ve cemiyetin eğitim ve öğretim düzeyini gösterir. Yoksa

            Öğrenilmiş çaresizlik zihni arka planda daima işler.Bu yazı 596 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI